Firasat / makna hati yang berdebar-debar

Berikut ini makna atau firasat apabila hati kita merasa berdebar-debar,berdasarkan waktu atau masanya.


Bila siang hari berdebar-debar

Jam 06-07 Bermakna akan berjumpa dengan saudara

Jam 07-08 Bermakna akan menangis

Jam 08-09 Bermakna akan menjadi bahan gunjingan

Jam 9-10 Bermakna akan mendapat rejeki

Jam 10-11 Bermakna akan berjumpa taman lama

Jam 11-12 Bermakna akan mendapat kabar baik

Jam 12-13 Bermakna akan mendapat undangan

Jam 13-14 Bermakna akan mendapat kejutan

Jam 14-15 Bermakna akan kebaikan

Jam 15-16 Bermakna akan terjadi perselisihan

Jam 16-17 Bermakna akan mendapat kesusahan


Bila malam hari berdebar-debar

Jam 18-19 Bermakna akan mendapat kabar baik

Jam 19-20 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang disayangi

Jam 20-21 Bermakna akan mendapat pertolongan

Jam 21-22 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan

Jam 22-23 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan

Jam 23-24 Bermakna akan mendapat rezeki

Jam 24-01 Bermakna akan berjumpa dengan teman lama

Jam 01-02 Bermakna akan mendapat undangan

Jam 02-03 Bermakna akan mendapat kebahagian

Jam 03-04 Bermakna akan mendapat kesusahan

Jam 04-05 Bermakna akan mendapat penghargaan

Jam 05-06 Bermakna akan mendapat rezeki